HỌC TỪ VỪNG - DÁN KARTEN

Trong quá trình học ngoại ngữ, đặc biệt là học tiếng Đức, việc thường xuyên ứng dụng từ vựng vào đời sống không chỉ giúp người học nhớ lâu hơn mà còn cải thiện vốn từ vựng của họ. Chính vì vậy, WBS đã tổ chức Mini Projekt – Hoạt động viết từ vựng cho các bạn học viên. Đây cũng chính là cơ hội giúp các bạn giao lưu, làm quen với nhau nhiều hơn, bên cạnh giờ học chính trên lớp.
Tại WBS, chúng tôi quan tâm không chỉ đến kết quả của học viên mà cả quá trình học của các bạn!