Tuyển 7-10 Học viên Học nghề Khách sạn Nhà hàng (Refa và Hofa) tại Mecklenburg- Vorpommern

Tuyển 7-10 Học viên Học nghề Khách sạn Nhà hàng (Refa và Hofa) tại Mecklenburg- Vorpommern
——————————–
Với mức lương và hỗ trợ như sau:
Lương năm đầu: 910€/tháng
Lương năm thứ 2: 1010€/tháng
Lương năm thứ 3: 1110€/tháng
Chi phí nhà ở: 200€/ tháng
MIỄN PHÍ 2-3 bữa ăn khi làm tại Khách sạn (trị giá 263€).

Bài viết liên quan