Thiếu điều dưỡng viên tại Đức, buộc tăng tuyển dụng người nước ngoài

Theo VTV, nước Đức thiếu nhân công trong hầu hết các ngành nghề. Trong đó nghề điều dưỡng thiếu nhân lực tới mức Đức đang buộc phải tăng tuyển dụng người nước ngoài.
 
Tờ Peiner Allgemeine Zeitung viết rằng: “Tại Đức có 3,4 triệu người sống lệ thuộc vào chăm sóc y tế, nhưng điều dưỡng viên đang rất thiếu. Cả nước Đức cần có thêm 40.000 điều dưỡng viên, nhưng tính trung bình cứ 100 chỗ làm còn trống, thì chỉ có 19 ứng viên”. 
 
Do vậy, theo bài báo, chính sách lúc này của nước Đức là tiếp nhận nhiều hơn nữa người nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cho biết đang đề xuất nâng lương tối thiểu của nghề điều dưỡng lên mức 14 Euro/giờ làm việc, tương đương với lương tháng chưa trừ thuế là 2.500 Euro, khoảng 65 triệu đồng Việt Nam.
Vào ngày 30/11/2021, WBS Training Vietnam sẽ tổ chức Workshop trực tuyến “Chuyện nghề” – Diễn đàn chia sẻ nghề nghiệp thực tế, những kinh nghiệm quý báu về các Ngành nghề cho những bạn trẻ đang và sẽ tham gia và hành trình du học nghề tại Đức.
 
Workshop Chuyen nghe Dieu duong tai Duc

Bài viết liên quan