Chính sách bảo mật – Our Privacy Policy

(English below)

Việc bảo mật các thông tin của Quý vị là rất quan trọng với chúng tôi

Thông tin chung về WBS Training Việt Nam 

WBS Training Việt Nam
Địa chỉ: Số 77 đường số 23, khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Bưu điện : 100000 – Hà Nội , Việt NAM
Số điện thoại: 0842473008881

Chính sách của WBS Training Việt Nam là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong quá trình vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web https://wbstraining.vn. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web.

Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi giải thích cho quý vị về những thông tin nào có thể được thu thập trên trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web và không áp dụng cho việc chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.

Chính sách Bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, WBS Training Việt Nam thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của WBS Training Việt Nam khi thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của WBS Training Việt Nam sử dụng trang web của mình. Đôi khi, WBS Training Việt Nam có thể cung cấp thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

WBS Training Việt Nam cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng trên blog https://wbstraining.vn. WBS Training Việt Nam chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong các trường hợp tương tự mà WBS Training Việt Nam sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như mô tả bên dưới.

Thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của WBS Training Việt Nam chọn tương tác với WBS Training Việt Nam theo cách yêu cầu WBS Training Việt Nam thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà WBS Training Việt Nam thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách đăng ký blog tại https://wbstraining.vn cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Tính an toàn

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. 

Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookies của WBS Training Việt Nam và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Https://wbstraining.vn sử dụng công cụ Google AdWords để làm truyền thông

Https://wbstraining.vn sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) cho những khách truy cập trước đây vào trang web của chúng tôi. Điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi quảng cáo cho những khách truy cập trước đây chưa hoàn thành nhiệm vụ trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng biểu mẫu liên hệ để thực hiện một cuộc điều tra. Điều này có thể ở dạng quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc một trang web trong Mạng hiển thị của Google. 

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của ai đó. Tất nhiên, mọi dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của riêng chúng tôi và chính sách bảo mật của Google.

Bạn có thể đặt tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang Tùy chọn quảng cáo của Google và nếu muốn, bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích hoàn toàn bằng cài đặt cookie hoặc sử dụng vĩnh viễn một plugin trình duyệt.

Thống kê

WBS Training Việt Nam có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của những người truy cập vào trang web của mình. WBS Training Việt Nam có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, WBS Training Việt Nam không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cookies

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, WBS Training Việt Nam sử dụng “Cookies”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. WBS Training Việt Nam sử dụng cookie để giúp WBS Training Việt Nam xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://wbstraining.vn và sở thích truy cập trang web của họ. 

Khách truy cập của WBS Training Việt Nam không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của WBS Training Việt Nam, với hạn chế là một số tính năng của trang web của WBS Training Việt Nam có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie của bạn, bạn xác nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của WBS Training Việt Nam.

Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng WBS Training Việt Nam có thể thay đổi Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của WBS Training Việt Nam. WBS Training Việt Nam khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Chính sách bảo mật./.

——

English version:

Your privacy is critically important to us.

About us:

WBS Training Việt Nam
Add:  Số 77 đường số 23, khu đô thị Thành phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Postnumber : 100000 – Hà Nội , Việt NAM
Tel: 0842473008881

It is WBS Training Việt Nam’s policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website. This Privacy Policy applies to https://wbstraining.vn (hereinafter, “us”, “we”, or “https://wbstraining.vn”). We respect your privacy and are committed to protecting personally identifiable information you may provide us through the Website.

We have adopted this privacy policy (“Privacy Policy”) to explain what information may be collected on our Website, how we use this information, and under what circumstances we may disclose the information to third parties. This Privacy Policy applies only to information we collect through the Website and does not apply to our collection of information from other sources.

This Privacy Policy, together with the Terms and conditions posted on our Website, set forth the general rules and policies governing your use of our Website. Depending on your activities when visiting our Website, you may be required to agree to additional terms and conditions.

Website Visitors

Like most website operators, WBS Training Việt Nam collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WBS Training Việt Nam’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WBS Training Việt Nam’s visitors use its website. From time to time, WBS Training Việt Nam may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WBS Training Việt Nam also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on https://wbstraining.vn blog posts. WBS Training Việt Nam only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to WBS Training Việt Nam’s websites choose to interact with WBS Training Việt Nam in ways that require WBS Training Việt Nam to gather personally-identifying information. The amount and type of information that WBS Training Việt Nam gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up for a blog at https://wbstraining.vn to provide a username and email address.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Advertisements

Ads appearing on our website may be delivered to users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This Privacy Policy covers the use of cookies by WBS Training Việt Nam and does not cover the use of cookies by any advertisers.

Links To External Sites

Our Service may contain links to external sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy and terms and conditions of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites, products or services.

Https://wbstraining.vn uses Google AdWords for remarketing

Https://wbstraining.vn uses the remarketing services to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. It could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits. Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

You can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Preferences page, and if you want to you can opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings or permanently using a browser plugin.

Aggregated Statistics

WBS Training Việt Nam may collect statistics about the behavior of visitors to its website. WBS Training Việt Nam may display this information publicly or provide it to others. However, WBS Training Việt Nam does not disclose your personally-identifying information.

Cookies

To enrich and perfect your online experience, WBS Training Việt Nam uses “Cookies”, similar technologies and services provided by others to display personalized content, appropriate advertising and store your preferences on your computer.

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. WBS Training Việt Nam uses cookies to help WBS Training Việt Nam identify and track visitors, their usage of https://wbstraining.vn, and their website access preferences. WBS Training Việt Nam visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using WBS Training Việt Nam’s websites, with the drawback that certain features of WBS Training Việt Nam’s websites may not function properly without the aid of cookies.

By continuing to navigate our website without changing your cookie settings, you hereby acknowledge and agree to WBS Training Việt Nam’s use of cookies.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, WBS Training Việt Nam may change its Privacy Policy from time to time, and in WBS Training Việt Nam’s sole discretion. WBS Training Việt Nam encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Privacy Policy./.