COMBO HỌC TIẾNG ĐỨC THƯỜNG

ĐIỀU KIỆN

  • Học viên đã tốt nghiệp THPT
  • Combo có giá trị trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày khai giảng khóa  A1.1 (không tính thời gian chờ mở lớp)

QUYỀN LỢI

  • Trọn gói 6 khóa học  (gồm 3 trình độ A1, A2, B1)
  • Tặng 01 khóa ôn thi B1 miễn phí
  • Tặng 01 khóa học lại miễn phí

BẢO LƯU

  • Bảo lưu trình độ tối đa 03 tháng; Sau bảo lưu, khi quay lại học phải kiểm tra trình độ, nết đạt thì được lên trình luôn, nếu không đạt thì phải học lại trình độ cũ
  • Thời gian bảo lưu trình độ nằm trong thời hạn 11 tháng