TUYỂN 01 CHUYÊN VIÊN NHÀ HÀNG FACHKRAFT GASTRONOMIE TẠI KÖLN, NORDRHEIN-WESTFALEN

TUYỂN 01 CHUYÊN VIÊN NHÀ HÀNG FACHKRAFT GASTRONOMIE TẠI KÖLN, NORDRHEIN-WESTFALEN
——————
Thông tin cần thiết:
Địa điểm làm việc: Köln Marriott Hotel, Johannisstraße 76-80, 50668 Köln
Thời gian học tập: 2 năm, bắt đầu từ 01.08.2023 (có thể sang từ tháng 7 để chuẩn bị và học tiếng Đức)
Thời gian làm việc: 05 ngày 01 tuần, nghỉ 02 ngày
Thời gian học: từng đợt của Trường học liên kết với Khách sạn
Lương: năm thứ nhất là 1000 Euro, năm thứ hai là 1100 Euro (trước thuế)
Lương sau khi ra trường: 1800 – 2200 Euro (trước thuế)
Nhà ở: tự túc (có hỗ trợ tìm nhà)
Môi trường làm việc: quốc tế, đa văn hoá, chuyên nghiệp
Yêu cầu:
Tiếng Đức trình độ: tối thiểu B1, giao tiếp tiếng Đức tốt, tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Thái độ học hỏi tích cực.
Có năng khiếu tổ chức, phục vụ, giao tiếp với khách hàng, có kỹ năng làm việc nhóm, hoà đồng với nhóm đa văn hoá.
Có sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, thích giao tiếp với mọi người
Đã tốt nghiệp ít nhất 01 khoá bồi bàn có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm ít nhất 03 tháng làm bồi bàn (có cả hai là lợi thế).
——————
01 Stelle als Fachkraft Gastronomie, Stadt Köln, Land Nordrhein-Westfalen
Wichtige Informationen:
Arbeitsort: Köln Marriott Hotel, Johannisstraße 76-80, 50668 Köln
Studiendauer: 3 Jahre, ab 1. August 2023 (verschiebbar ab Juli zur Vorbereitung und zum Deutschlernen)
Arbeitszeit: 05 Tage 01 Woche, 02 freie Tage
Studienzeit: jede Periode der mit dem Hotel verbundenen Schule
Gehalt während der Ausbildung: 1. Jahr 1000E, 2. Jahr 1100E Brutto
Gehalt nach der Ausbildung: 1800 – 2200E Brutto
Wohnen: Unterstützung bei der Wohnungssuche
Voraussetzungen:
Deutschniveau: mindestens B1, gute deutsche Kommunikation, Grundlage in Englisch. Positive Lerneinstellung.
Talentiert im Organisieren, Bedienen, Kommunizieren mit Kunden, Teamfähigkeit und im Umgang mit multikulturellen Gruppen.
Gute Gesundheit, ein gutes Aussehen, kommunikationsaktiv mit Menschen
Pluspunkte: Abgeschlossene mindestens 01 Kellnerskurs oder mindestens 02 Monate Erfahrung als Kellner (beides sind von Vorteil).
——————
Inbox hoặc liên hệ ngay hotline** 02473008881** ☎️
Website: https://www.marriott.com/…/cgnmc-cologne…/overview/
#chitieuhocnghe #wbstrainingvietnam

Bài viết liên quan