Mọi thông tin về cấu trúc đề thi telc

Tuy cùng là chứng chỉ tiếng Đức được Đại sứ quán công nhận, cấu trúc đề thi của chứng chỉ telc lại khác với chứng chỉ của Viện Goethe hay OSD. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cấu trúc của đề thi telc các trình độ B1 và B2.

Đề thi trình độ B1

Bài thi telc trình độ B1 sẽ có 2 phần thi chính:

 • Phần thi viết

  Phần thi viết (Schriftliche Prüfung) kéo dài trong 2 tiếng 30 phút, bao gồm:

  • Đọc hiểu (Leseverstehen)

Trong phần đọc hiểu, thí sinh sẽ phải hoàn thành tất cả 3 bài tập:

   • Bài 1: Lựa chọn tên tiêu đề và nội dung đoạn văn bản tương ứng.
   • Bài 2: Dựa vào đoạn văn cho sẵn, chọn câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra.
   • Bài 3: Lựa chọn quảng cáo phù hợp với tình huống được đưa ra.

Mọi thông tin về cấu trúc đề thi telc

  • Từ vựng – ngữ pháp (Sprachbaustein)

Trong mục này, thí sinh cần phải hoàn thành 2 bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống của 2 bức thư. Các bài tập này dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm.

*Thí sinh sẽ có 1 tiếng 30 phút để hoàn thành cả phần thi Đọc hiểu và Từ vựng – ngữ pháp.

  • Nghe hiểu (Hörverstehen)

Thí sinh sẽ làm 3 bài tập lựa chọn đúng hoặc sai:

   • Bài 1: Nghe 1 lần
   • Bài 2 và Bài 3: Nghe 2 lần
  • Viết thư (Schriftlicher Ausdruck (Brief)

Trong 30 phút, thí sinh cần phải viết một bức thư trả lời một bức thư có sẵn, dựa vào những luận điểm đã được cho trước.

 • Phần thi nói

Phần thi nói (Mündliche Prüfung) kéo dài trong 15 phút.

Sau khi thi viết, thi sinh sẽ có 20 phút nghỉ giải lao trước khi thực hiện phần thi nói. Trong phần thi này, thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 mục:

   • Mục 1: Làm quen với bạn cặp bằng những câu hỏi như: họ tên, nghề nghiệp, quê quán, sở thích…
   • Mục 2: Thí sinh và bạn cặp, mỗi người sẽ phải thuyết trình về một chủ đề được cho trước.
   • Mục 3: Thí sinh và bạn cặp sẽ chẩn bị cho một sự kiện, một buổi đi chơi hoặc một buổi tiệc.

Mọi thông tin về cấu trúc đề thi telc

Đề thi trình độ B2

Tương tự với trình độ B1, cấu trúc đề thi telc trình độ B2 cũng bao gồm 2 phần thi viết và thi nói. Trong phần thi viết của bao gồm 4 phần thi nhỏ là: Đọc hiểu, Từ vựng – Ngữ pháp, Nghe hiểu và Viết thư. Tuy nhiên, trong các phần thi lại có một số điểm khác biệt với trình độ B2.

 • Phần thi viết

  • Đọc hiểu (Leseverstehen)

Giống với dạng bài tập ở trình độ B1.

  • Từ vựng – ngữ pháp (Sprachbaustein)

Ở trình độ này, thay vì lựa chọn từ để điền vào 2 bức thư như trình độ B1, thí sinh sẽ lựa chọn từ ngữ để điền vào chỗ trống của 1 bức thư và 1 đoạn văn.

*Thí sinh sẽ có 90 phút để hoàn thành phần thi Đọc hiểu và Từ vựng – ngữ pháp.

  • Nghe hiểu (Hörverstehen)

Tương tự như ở trình độ B1, thí sinh sẽ cần phải hoàn thành 3 bài tập. Tuy nhiên, đối với trình độ B2, thí sinh chỉ được nghe 1 lần.

  • Thi viết

Thí sinh sẽ được lựa chọn 1 trong 2 chủ đề sẵn có để viết đoạn văn, dưới dạng một bức thư hoặc e-mail với độ dài ít nhất là 150 từ.

 • Phần thi nói

Thay vì 15 phút như ở trình độ B1, đối với trình độ B2, thí sinh sẽ có 25 phút để thực hiện phần thi nói.

Tương tự như trình độ B1, trình độ B2 cũng có 3 mục:

   • Mục 1: Trong 2 phút, thí sinh sẽ lựa chọn để thuyết trình 1 trong 5 chủ để được cho trước. Sau đó, thí sinh và bạn cặp sẽ hỏi và trả lời về chủ đề đó.
   • Mục 2: Thí sinh và bạn cặp sẽ tranh luận, nêu luận điểm của từng người về chủ đề được cho trước trong một đoạn văn. Đoạn văn này có độ dài từ 200 – 350 từ.
   • Mục 3: Thí sinh và bạn cặp sẽ cùng nhau đưa ra phương án để giải quyết cho một tình huống được cho trước.

Mọi thông tin về cấu trúc đề thi telc

Cấu trúc đề thi telc tiếng Đức có 2 phần chính là phần thi Viết và phần thi Nói. Phần thi viết lại được chia nhỏ thành 4 kỹ năng, đó là: Đọc hiểu, Từ vựng – Ngữ pháp, Nghe hiểu và Thi viết. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ B1 và B2, các bài thi này lại có sự khác nhau.

Xem thêm

Tất cả thông tin về kỳ thi telc tại Hà Nội

Báo chí Đức đưa tin về chương trình du học nghề của WBS Training

Quản lý chuỗi nhà hàng ăn nhanh 

Bài viết liên quan