10 lỗi ngữ pháp khi viết đơn xin việc mà người Đức cũng sai

1.Đặt sai dấu nháy đơn (‘)

Đặt sai dấu nháy đơn là một thảm họa. Trong tiếng Anh, dấu nháy đơn thường được gắn với “s” (‘s). Trong tiếng Đức, dấu nháy đơn chỉ nên rút ngắn để dễ đọc hơn.

2.Sử dụng “scheinbar” đúng cách

Mặc dù “scheinbar” và “anscheinend” được sử dụng khá nhiều nhưng nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sử dụng “anscheinend” được sử dụng khi khen một giải pháp tốt thì người nói thật sự khen giải pháp đó tốt. Tuy nhiên, khi sử dụng “scheinbar” để nói về một giải pháp thì hoàn toàn giải pháp đó không phải là tốt.

3.Chú ý khi sử dụng đại từ nhân xưng

“Sie”, “Ihnen” hay “Ihr” phải luôn được viết hoa chữ cái đầu tiên, nếu từ đó dùng trong giao tiếp, tuy nhiên khi dùng để miêu tả một hoạt động nào đó thì không được viết hoa chữ cái đầu tiên.

4.”Als” hay “Wie”?

“wie” được sử dụng trong so sánh ngang bằng, trong khi “als” được sử dụng trong câu so sánh hơn.

5.Từ chỉ quốc gia

Tính từ chỉ quốc gia: Tất cả các từ xuất phát từ tên địa lý kết thúc bằng “er” đều phải viết hoa chữ cái đầu. Ngược lại, nếu tính từ kết thúc bằng “-isch” như ”dänisch, chinesisch, polnisch”thì không cần viết hoa

6.Từ đồng âm khác nghĩa

Tiếng Đức có nhiều từ phát âm giống nhau nhưng lại có nghĩa hoàn toàn khác nhau. “Seit” chỉ một khoảng thời gian trong khi “seid” lại là một cách chia động từ của “sein” (động từ to be)

7.Viết tắt “ss”

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không chú ý đến chính tả mà viết là “daß” thay vì “dass”? Khi mà bạn viết như vậy, người đọc sẽ có suy nghĩ là bạn không hiểu biết.

8.Sáng tạo từ

Nhiều người tự nghĩ ra những từ ngữ dựa theo vần điệu, hoặc nghe thuận tai. Thay vì những từ ngữ chính xác.

9.Đại từ quan hệ

“dies” và “dass”: đây là lỗi thường gặp không chỉ trong thư việc mà còn trong cả email, thậm chỉ cả trên những tờ báo nổi tiếng. Đại từ quan hệ “das” được dùng để thay thế cho một danh từ trước nó. Đại từ quan hệ “das” được dùng để thay thế cho một danh từ trước nó, và có thể được thay thế bằng “dass” như là một từ nối giữa 2 vế.

10.Lỗi viết hoa

“An dem” hay là “an” – viết hoa hay viết thường đây là một câu hỏi. Khi hỏi về thời gian trong ngày: Khi nói về thời gian trong ngày, những trạng từ như “gestern” (hôm qua) hay “morgen” (ngày mai) được coi như danh từ và phải viết hoa chữ cái đầu.

Xem thêm

Báo chí Đức đưa tin về WBS 

Phân tích những thay đổi quan trọng của nghề Điều dưỡng năm 2020

Cập nhật những thay đổi về chương trình du học nghề Đức 

 

Bài viết liên quan